Top

2019 西非汽車零配件展

張鈞淳小姐 Line: 0932-516331 專線電話: 04-25607265 專線傳真: 04-25601679

國際展覽   貿協展覽手冊     國際行銷專刊     經濟日報展覽     首 頁

 
  報名表    回首頁

展覽業務請洽:張鈞淳小姐

展覽企劃 陳小姐 分機5595

手機/Line:0932-516331

E-mail: linkyou@ms49.hinet.ne